Nu och då genom Malmöporten

Malmö, tidigare en varvs- och industristad med hamnen som ett viktigt nav, är idag en plats präglad av kunskap och innovation. Men stadens historia är inte bortglömd; den följer förändringen, får ta plats och påverkar hur det nya Malmö utvecklas.

relief33    port11

I sitt verk ”Malmöporten” har konstnären Johan Falkman tagit fasta på de personer som haft betydelse för framväxten av Malmö Hamn, där idag området Västra Hamnen breder ut sig som ett arkitektoniskt lapptäcke.
Såväl i konstverket som i staden möter det gamla det nya.

Följ med på en vandring genom de gamla varvskvarteren, idag skådeplatsen för det nya, moderna och kaxiga Malmö. Vi avslutar med att titta närmare på ”Malmöporten”, en triptyk i brons.

ContactUs