Malmö – en hållbar stad!

I Malmö utvecklas nya områden i snabb takt och alltid med miljön i fokus. Här byggs bostäder, kontor, skolor och rekreationsområden med målet att göra staden blandad, tätare och grönare. Målet är att bli en global förebild för hållbar stadsutveckling med stadsdelar som Hyllie och Västra Hamnen i framkant.

mt2011_01641ContactUs

Är ni en grupp eller ett företag med miljöfrågorna i fokus?

Alakai arrangerar dagsturer där vi besöker Ekostaden Augustenborg, där det ges möjlighet till ett fördjupat studiebesök där ni ges större inblick i valfria specialområden som stadsodling, solenergi, dagvattenhantering mm. Vi besöker även Kretseum i Hyllie och Västra Hamnen.

torghandel_fredrik_johansson6

Turen kan anpassas helt efter era behov och kan genomföras som hel- eller halvdagstur.

ContactUs